" The Brylcreem Boys"

DOEL

De werkgroep " The Brylcreem Boys" richt zich op het herinneren van de offers van Britse aircrews tijdens de Tweede Wereldoorlog.(De naam van de groep was ten tijde van WO2 de bijnaam voor vliegtuigbemanningen van de Royal Air Force en refereert aan een haarpommade). Zij doet dit door middel van het zo correct mogelijk uitbeelden van deze mannen tijdens evenementen, herdenkingen, educatief op scholen en voor documentaires of film.Onze leden beelden individuele piloten of complete bemanningen uit om de herinnering aan hun opoffering levend te houden omdat zij (vaak heel jong) gestorven zijn voor onze vrijheid. Door de accurate en levendige uitbeelding kunnen toeschouwers zoals bezoekers aan een herdenking of evenement, en niet te vergeten: jongeren op scholen, zich een beeld vormen van hoe het er ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in de luchtmacht aan toe ging.

Onze leden presenteren voor u:

    De transportvliegers die de parachutisten dropten
    De jachtvliegers die de grote groepen transport- of bombardements-vluchten begeleidden
    Navigators , Flight Engineers en Air Gunners
    De zweefvliegers , degenen die de immense zweefvliegtuigen bestuurden die naar het slagveld werden gesleept
    Grondpersoneel

 PRAKTISCH

Tijdens herdenkingen, evenementen en educatie beelden onze leden bemanningsleden uit op een zo indrukwekkend mogelijke manier. Hierbij wordt minutieus gelet op een correct uniform, zelfs ouderdom of schade wordt nagebootst. We gaan met respect met dit uniform om en proberen te allen tijde, de nadruk en eer te geven aan hen die dit uniform droegen en dit vaak met de dood moesten bekopen.
Door middel van vele attributen en uniformstukken laten we zien met welke spullen deze mannen werkten, hoe zwaar of gevaarlijk hun taak was, waarvoor een uniformstuk diende, en hoe het eruit ziet, werkt en aanvoelt.
Kortom educatief gezien zorgt dit re-enactment ervoor dat de bezoeker kan zien, ruiken, proeven, horen en voelen. Dit zorgt voor een onuitwisbare indruk die vaak veel emoties losmaakt.

ASSISTENTIE

Onze leden willen u graag helpen wanneer u voor uw herdenking of evenement, school of instelling meer wilt weten over de mogelijkheden van uitbeelding of assistentie. Ook kunnen we complete lespakketten voor u verzorgen, lezingen geven en zogenaamde Battle Tours (uitleg en educatie ter plaatse) organiseren.
Vanuit moreel oogpunt komen we graag een positieve bijdrage leveren. Houdt u echter wel rekening met een lichte kostenvergoeding voor transport en noodzakelijke kosten.