Introductie

FAAAC assisteert WO2 veteranen tijdens evenementen en zal aanwezig zijn op herdenkingen. Tevens heeft ze tot doel toekomstige generaties te informeren over de 2e wereldoorlog inclusief de offers die daar werden gebracht voor de vrijheid, de vrijheid die wij ook nu heden ten dage mogen genieten. De prijs voor deze vrijheid was hoog en dit mag nooit worden vergeten. Helaas zijn er van de generatie van toen maar weinig meer onder ons en rust ons nu de taak deze herinnering door te geven aan onze kinderen.

Om de gebeurtenissen uit WO2 meer levendig te kunnen doorgeven aan het grote publiek zal het FAAAC door middel van re-enactment historische gebeurtenissen uitbeelden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kleding, bewapening en voertuigen van toen.

FAAAC - Mission Statement

De FAAAC heeft zich tot doel gesteld om de geschiedenis van het First Allied Airborne Army Command tijdens de 2e Wereldoorlog in een zo nauwkeurig mogelijk historisch correcte manier uit te beelden. De FAAAC zal dat doen zonder gebruik te maken van politiek en religie. De vereniging distantieert zich dan ook geheel van het Nationaal Socialisme in elke vorm.

faaac logo
herdenken
herdenken

Herdenken

FAAAC assisteert WW.2 veteranen tijdens evenementen en zal aanwezig zijn op herdenkingen. Tevens heeft ze tot doel toekomstige generaties te informeren over de 2e wereldoorlog inclusief de offers die daar werden gebracht voor de vrijheid, de vrijheid die wij ook nu heden ten dage mogen genieten. De prijs voor deze vrijheid was hoog en dit mag nooit worden vergeten. Helaas zijn er van de generatie van toen maar weinig meer onder ons en rust ons nu de taak deze herinnering door te geven aan onze kinderen. Om de gebeurtenissen uit WO.2 meer levendig te kunnen doorgeven aan het grote publiek zal het FAAAC door middel van re-enactment historische gebeurtenissen uitbeelden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kleding, bewapening en voertuigen van toen.

Educatie

Een van onze doelstellingen binnen onze History Club ‘First Allied Airborne Army Command’ is het geven van lezingen en educatie aan o.a. scholen en andere geïnteresseerden. Binnen onze History Club hanteren wij onze club slogan die luidt: "Vrede kun je leren, door te leren over de oorlog". In de oorlog kenden we geen vrijheid en door onze bevrijders kregen we dat gelukkig weer terug, vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid is iets dat snel wordt vergeten in deze tijd. Eén van onze doelstellingen is om kinderen en volwassen dit mee te geven, zodat ze daar een les uit kunnen trekken. Wij doen dit d.m.v. lezingen op scholen, waar we kinderen tussen de 10-12 jaar op een gepaste manier bewust maken van de tijd van toen. Ook voor de volwassenen organiseren wij lezingen. Bij dit soort lezingen komt men in aanraking met vaak originele voorwerpen, zoals voertuigen, uniformen en vele andere objecten. Hierdoor beleven zij hoe het leven toen was. Op evenementen proberen we een zo volledig mogelijk beeld te creëren. Meestal bouwen we als vereniging dan een kampement na, zodat de bezoeker zelf kan zien en ervaren wat er destijds allemaal speelde, om zo mee terug in de tijd te gaan. Als we gezamenlijk naar een evenement in Normandië of Bastogne vertrekken, vertellen leden de verhalen van de veteranen die tijdens de WW2 op die locaties zijn geweest, door aan andere leden. Daarnaast krijgen onze leden lessen over alle materialen die destijds werden gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: tenten, voertuigen, radio-verbindingen en wapens zoals veiligheid als onderhoud. We trainen onze leden ook op alle WW2 disciplines, zoals drill commands, vlag hijsen, vlag vouwen, marcheren en nog veel meer. Ook werken zij in groepsverband en buddysystemen.

herdenken
herdenken
herdenken
herdenken
herdenken

Re-enactment

Re-enactment is strikt gesproken het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen, meestal op de plaats waar deze oorspronkelijk plaatsvonden, door deelnemers in historisch kostuum. Hiermee kun je dan de geschiedenis herbeleven, dit gebeurt dan ook vaak in gebieden waar historisch van dat desbetreffende tijdsbeeld ook iets is gebeurd. Zowel voor de persoon die re-enact als de persoon die dit schouwspel bekijkt is er een sfeer en beleving van die tijd. Voor wat betreft onze living histroy club doen wij dit uit respect voor de mensen en veteranen uit de tijd van de 2de wereldoorlog, zodat zij niet vergeten worden. Want vrijheid is niet iets vanzelf. Het brengt de boodschap van de verworven vrijheid van toen makkelijker over, tevens maakt het mensen eerder bewust dat deze vrijheid niet altijd vanzelfsprekend was. Wapens en re-enactment!!